Педагогічні науки


Редакційна колегія:

Барбіна Е.С. – відповідальний редактор, професор кафедри педагогіки та психології ХДУ, доктор педагогічних наук.

Федяєва В.Л. – заступник відповідального редактора, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри педагогіки та психології ХДУ, професор, доктор педагогічних наук.

Слюсаренко Н.В. – відповідальний секретар, професор кафедри педагогіки та психології ХДУ, дійсний член Міжнародної академії наук педагогічної освіти, доктор педагогічних наук.

Андрієвський Б.М. – завідувач кафедри педагогіки початкової освіти ХДУ, професор, доктор педагогічних наук.

Бутенко В.Г. – завідувач кафедри педагогіки та психології ХНТУ, член-кореспондент НАПН України, професор, доктор педагогічних наук.

Голобородько Є.П. – професор кафедри педагогіки і психології Херсонської академії неперервної освіти, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук.

Гедвілло О.І. – професор кафедри експлуатації електричних систем і комплексів транспортних засобів та загально інженерної підготовки Херсонської державної морської академії, кандидат педагогічних наук.

Кузьменко В.В. – завідувач кафедри педагогіки і психології Херсонської академії неперервної освіти, дійсний член Міжнародної академії наук педагогічної освіти, професор, доктор педагогічних наук.

Пентилюк М.І. – професор кафедри українського мовознавства ХДУ, доктор педагогічних наук.

Пєтухова Л.Є. – декан факультету дошкільної та початкової освіти ХДУ, професор, доктор педагогічних наук.


Том 64

Зміст

Методологія та історія педагогіки

ГІГІЄНІЧНІ НОРМ .DOC
О. М. Мачнева
РОЛЬ ТЕАТРУ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ СЛОБОЖАНЩ .doc
І. І. Мартиненко
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТЕХНІЧНОЇ ОСВІТ .doc
В. М. Левашова
ДО П .DOC
Г. В. Бєлан
СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТ .DOC
З. В. Гуріч
ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА БАТЬКІВ У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ О. ЗАХАРЕНКО .DOC
І. В. Єсьман
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬН .DOC
Л. П. Клевака
ІСТОРІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬН .DOC
Г. М. Німич
ДО ПРОБЛЕМ .DOC
А. М. Кононенко
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛ .DOC
О. А. Гнізділова
ПРАКТ .DOC
О. В. Невмержицька
ПЕРЕДУМОВ .DOC
В. В. Нестеренко
ТЕОРІЯ Д .DOC
О. В. Сараєва
НАВЧАЛЬНЕ КІНО У ВІТЧ .DOCХ
І. В. Кузьо
Д .DOC
Н. М. Стеценко
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У В .DOCХ
І. В. Федосова

Теорія і практика навчання

СУЧАСНІ ПІДХОД .DOC
О. П. Божко
РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСН .DOC
І. А. Кучеренко
КОНЦЕПТУАЛЬН .DOCХ
Г. П. Лещенко, Т. Л. Груба
РОЛЬ СТ .DOCХ
Ю. Ю. Мельничук
ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМ .DOC
Л. Л. Нежива
ПС .DOC
М. І. Пентилюк, Т. Д. Гнаткович
ЛІНГВІСТ .DOC
І. С. Сенько
ПС .DOC
Т. Г. Окуневич

Теорія і практика виховання

ОСОБЛ Без заголовку
Є. В. Богдан
ПРОБЛЕМА РОЗВ .DOCХ
О. В. Граматюк
ПРОВІДНІ ТЕОРЕТ .DOC
В. Л. Федяєва
ФАКТОР .DOC
С. C. Середня
ОСОБЛ .DOCХ
Т. Ф. Юркова

Теорія і методика професійної освіти

ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛ .DOCХ
М. І. Бабишена
ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ГУМАНН .DOC
О. С. Бойван
КОМПЕТЕНТНІСН .DOCХ
К. Л. Бойко
РОЗВ .DOCХ
В. В. Бурдун
УМОВ .DOCХ
А. В. Воробйова
ПРАГМАТ .DOCХ
Р. С. Дружененко
ОСОБЛ .DOC
О. В. Голотюк
УМОВ .DOCХ
О. С. Дягилева
МЕТОД .DOC
В. В. Зацаринна
РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В ІНОЗЕМН .DOCХ
Г. Я. Іванишин
ПІДГОТОВКА ВЧ .DOCХ
В. А. Каліш, В. О. Собко
ОСОБЛ .DOC
Л. М. Кісіль
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВК .DOCХ
І. А. Княжева
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОРПОРАТ .DOC
Т. І. Койчева
ОСОБЛ .DOC
І. І. Корольова
РОЗВ .DOC
С. В. Кузнецов
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУР .DOC
Н. В. Кулалаєва
РОЛЬ АВТОНОМІЇ У САМОСТІЙНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВН .DOC
Н. М. Ленюк
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧ .DOCХ
І. А. Нагрибельна
С .DOCХ
О. А. Нестеренко
УМОВ .DOC
С. В. Онищенко
РІВЕНЬ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧ .DOC
О. В. Панішева
ТЕОРЕТ .DOCХ
І. Г. Рощін
РОЗВ .DOC
В. І. Перегудова
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У СУЧАСНІЙ ПАРАД .DOC
Є. С. Барбіна
Т .DOC
І. П. Дроздова
ПІДХОД .DOCХ
Т. В. Яцула
РОЗВ .DOC
Р. В. Слухенська
НАВЧАЛЬН .DOC
О. А. Рощупкина
ТЕСТ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОД .DOC
Л. Ю. Сімоненко
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТ .DOC
А. О. Бардаков
НЕОБХІДНІСТЬ В .DOC
Г. М. Гуменюк, Л. В. Польова
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВ .DOC
І. В. Савчак
ТЕСТОВ .DOC
Є. Б. Токарь
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬН .DOC
В. С. Сьомкін, В. М. Ткаченко
УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВК .DOC
Е. М. Фатєєва
ФОРМУВАННЯ ПОБУТОВОГО СЛОВН .DOC
Н. І. Чабан
ОСОБЛ .DOC
І. О. Черних
ОСОБЛ .DOC
Н. П. Яцишин

Соціальна педагогіка

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧ .DOC
І. І. Демченко
ГЕНЕЗ .DOC
Т. А. Логвиновська
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇН .DOCХ
Н. В. Устинова
СУТНІСНІ ХАРАКТЕР .DOCХ
К. А. Тайхриб

Сучасні педагогічні технології

Д .DOC
П. Г. Буянов
СУЧАСНІ ПІДХОД .DOCХ
С. Л. Барсук
НАВЧАЛЬН .DOC
Г. І. Дідук-Ступ’як
ОСОБЛ .DOC
К. М. Лихачова
В .DOC
Л. Г. Сугейко


_____________________________________________________________________________ KSU 2014